Login/Register
TuisbladBessingerFotosGenealogiePetzerSkakels

Baie welkom by die Nieuwoudt en Scheepers familie blad.

Ons het hierdie blad begin as ‘n bymekaar kom plek vir almal wat in Familie Navorsing belang stel. Ons wil almal vra om ‘n bydrae te lewer. As jy voel dat jou familie ook deel van die Genealogiese wêreld moet word , kan jy gerus die inligting aanstuur en ons sal dit bywerk. Dit maak nie saak as dit nie deel van die Nieuwoudt en Scheepers families is nie. Ons doel is om Genealogie in Suid-Afrika te bevorder. Vra gerus as u iets wil weet. Ons sal ons bes probeer om van hulp te wees.

Welcome to the Nieuwoudt and Scheepers family page.

If you need any information in English, please contact the Administrator. You may also contribute to the page. We would like to get all of South Africa intressted in Family History. Please submit any information , it does not have to be connected to Nieuwoudt or Scheepers.

4 Nuutse Artikels:
Bessinger: Bessinger  (2015-08-29 14:44:38)
Bessinger

 

 

Petzer: Petzer  (2015-08-29 14:43:18)
Petzer

  


Fotos: Troues  (2015-08-29 11:25:15)
Trou Fotos deur die Jare

'n Trou foto vertel so baie van die mense daaop.  


Genealogie: Artikels  (2015-08-29 09:21:32)
Afrikaaner ken uself-Die Brandwag

Hierdie artikel verskyn in die Brandwag van 24 Mei 1946 en handel oor Gerrit Nieuwoudt

 

Fotos: Voorouers  (2011-02-01 19:34:13)
Fotos van ons Voorouers en die tydperk waarin hull

Fotos van ons Voorouers en die tydperk waarin hulle gelewe het.

 

Vanne Databasis:

Daar is tans 775 persone rekords in my navorsings databasis. Die laaste 15 wat opgedateur was is as volg:

Voornaam, Van Datum Opgedateur:
Adendorf,   (2015-08-29 09:29:27)
Barkhuizen, WEillem  (2013-06-05 12:58:42)
Barkhuizen, Tobias  (2013-06-05 12:56:32)
Spallek, Theodor  (2013-05-30 18:28:31)
Nieuwoudt, Paul  (2013-05-30 18:25:29)
Nieuwoudt, Riaan  (2013-05-30 15:52:22)
Nieuwoudt, Gerrit  (2013-05-30 15:25:02)
Nieuwoudt, Yolanda  (2013-05-30 15:22:54)
Nieuwoudt, Darr  (2013-05-30 15:15:32)
Nieuwoudt, Natalie  (2013-05-30 15:13:29)
Nieuwoudt, Mia  (2013-05-30 15:11:49)
Glago, Abraham  (2013-05-30 14:18:49)
Glago, Eran  (2013-05-30 14:11:37)
,   (2013-05-30 14:09:22)
Glago, Faryn   (2013-05-30 14:09:05)

Nuutste Skakels:
Nederlands vir (Afrikaanse) dommies
Greyling Familie
Tutorial Training Videos
De Roepstem - Die roepstem
Die Groot Trek
Bybelgenootskap van Suid-Afrika
Die Hugenote Stigting van Suid-Afrika
South African White pages
Henning Familie
Die Koop Inligting -Genealogie
   
Surnames/Vanne: Nieuwoudt; Scheepers; Petzer; Bessinger; Bessenger; Moller; Bester; Fourie; Becker; Botha; Bouwer; Bruwer; Clark; Coetzee; De Bruin; De Wet; Dismore; Döman; Drew; Du Preez; Du Toit; Emette; Erasmus; Fouche; Foxcroft; Glago; Grant; Grobler; Grobelaar; Gysberts; Hall; Hatzenberg; Hatting; Hasenjager; Jacobs; Janse van Vuuren; Jonker; Jooste; Keyter; Kitching; Kriel; Kuiper; Lampbrechts; Larter; Lint; Lotter; Mackenzie; Massing; Meiring; Meyer; Naude; Nel; Nortier; Nieuwenhuiz; Odendaal; Oosthuizen; Oosthuysen; Otto; Peach; Pienaar; Pieterse; Pool; Potgieter; Powell; Preston; Pretorius; Raahts; Raath; Robson; Roelofse; Schoultz; Spallek; Stander; Steenkamp; Strydom; Tamaris; Tait; Theron; Tiaardt; Tucker; Van Billion; Van Der Merwe; Van der Westhuizen; Van Rensburg; Van Jaarsveld; Van Schalkwyk; Van Staaden; Van Wyk; Venter; Visser; Viviers; Wentzel; Willemse; Wolfaardt; Wolmarans

Hierdie Atikel is in 1946 geksryf. Sedert publikasie is die Nieuwoudt Genealogie herskryf met nuwe en korrekte inligting wat deur Genealoe gedokumenteer is:

Artikel oor die geskiedenis van Nieuwoudt:

(b)NIEUWOUDT: (Afrikaner ken uself. Die Brandwag, 24 Mei 1946.)

Omtrent 1710 het daar uit Amsterdam na die Kaap verhuis 'n wewenaar, Gerrit Nieuwoudt. In 1717 het hy in die Kaap hertrou met Anna van Wyk. Uit hierdie huwelik is vyf kinders, wat die huweliks jare bereik het, gebore. Hulle was Helena Nieuwoudt (trou Isak Visagie); Gerrit Nieuwoudt (b); Johannes Nieuwoudt (b); Isak Nieuwoudt (b) en Helena Nieuwoudt (trou Jan Minaar). Gerrit Nieuwoudt (b), gebore 1722 het in Drakenstein geboer en het op 17 jarige leeftyd getrou met Johanna Steenkamp. Die kinders was Jan Harem Nieuwoudt (c), gebore in 1740 (trou in 1768 met Maria Cecilia van Kerkin, wedeweë van Christiaan Rasp, en weer in 1763 met Maria Wolfaardt); Anna Nieuwoudt (trou Gerrit C. Olivier); Heremias Cornelius Nieuwoudt (C), gebore 1744 van Stellebosch (Jakoba Botma); Gesinna M. Nieuwoudt (Carel du Toit); Magareta Nieuwoudt (P.B.Wolfaardt); Hele Nieuwoudt (A.W.van Taak, Hermanus Louw); Allida Nieuwoudt (W.van Zyl); Tieleman Nieuwoudt (c), gebore 1759 Drakenstein (Alida Wolfaardt).

Jan Harm Nieuwoudt (c) het alleen by sy tweede vrou , Maria Wolfaardt kinders gehad. Hulle was Regina Barbara Nieuwoudt (Jan Harm Steenkamp; Johanna Nieuwoudt (J.C. Strauss); Jan Harm Nieuwoudt (d), gebore 1786; George Sebastiaan Nieuwoudt (d), gebore 1788 (Anna M. Theron); Isak Nieuwoudt gebore 1791; Hermias Cornelius Nieuwoudt gebore 1794; Alida Nieuwoudt (David Strauss); Gerrit 1799.

Jeremias Cornelius Nieuwoudt (c) en Jacoba Botma was die ouers van Gerrit Nieuwoudt (d) , gebore 1777 van Stellenbosch (trou Claudina Engelbtecht); Jacoba Nieuwoudt (Georg S. Wolfaardt); Jeremias Cornelius Nieuwoudt (d), gebore 1788 (Johanna Bok- die seuns was JeremiasCornelius Nieuwoudt (1811) en Gerrit Christiaan Jacobus Nieuwoudt); Gesina Nieuwoudt (JesaiasEngelbrecht); Aletta Nieuwoudt (Matthys Michiel Rossouw); Izak Albert Nieuwoudt (d), gebore 1796.

Tielman Nieuwoudt (c) wat met Alida Wolfaardt getrou het, was vader van Gerri Nieuwoudt t(d) gebore 1787 (trou Gesina du Toit - die seuns was Stephanus Francois Nieuwoudt (1817) en Tieleman Nieuwoudt); Georg Sebastian Nieuwoudt (1817); Gerrit Jeremias Nieuwoudt (1824) en Carel Nieuwoudt); Tieleman Nieuwoudt (d), gebore 1791 (Regina BarbaraWolfaardt - een seun Tieleman Nieuwoudt, gebore 1819); Jan Harm Nieuwoudt (d), gebore 1793 (Sara Debora du Toit).

Johannes Nieuwoudt (b), gebore 1725, van Drakenstein, het met Anna Minnaar getrou. Hulle was Johanna Nieuwoudt (W.Wydeman); Anna Nieuwoudt (Casper Muller en P.B. Wolfaardt); Helena Nieuwoudt (P.B. Brugman, Paul Retief); Johannes Nieuwoudt (d), gebore 1766 (trou Geertriu Cloete).

Die Stamvader se jongste seun Isak Nieuwoudt (b) is in 1730 gebore, het in Drakenstein geboer en het met Dorothea Hertzog getrou. Van hulle stam af Anna Nieuwoudt (P.J. Malherbe); Johanna Nieuwoudt (J.P. Theron); Johannes Nieuwoudt (c), bebore 1765, van Stellenbosch (Alida Louw - een dogter Elizabeth Nieuwoudt het met P.G. Roos getrou) ; Dorothea Elizabeth Nieuwoudt (Adrian Horak); Tielman Nieuwoudt (c), gebore 1768, van Stellenbosch (Agatha Retief - een seun Isak Johannes Nieuwoudt gebore 1809); Heremias Nieuwoudt (c) gebore 1773, van Stellenbosch (Jacoba Hendriks - die seuns was Isak Johannes Nieuwoudt (1802), Heremias Hendrik Nieuwoudt (1806); Johannes Jacobus Nieuwoudt gebore 1809); Helena Alida Nieuwoudt (c) , trou J.H. Retief.

Vanne afgelei van woude en bosse is goed bekend deur Europa. So kry ons Nieuwoudt , Oudewoud, Woudberg, vander Walt(Frisies), Bezuidenhout, en in Frankryk du Bois ensovoort. In Groningen in Nederland, is daar n wyk bekend as Niewolde, saksies vir Nieuwoudt. Die bekendste lid van die familie was seker Generaal Tielman Carel Nieuwoudt, een van die dapperste van die Boere-aan-voerders gedurende die Tweede Vryheidsoorlog.

Die familie word veral nog in Noordelike Kaapland en die Suidelike Vrystaat aangetref. Ons noem nog Gerrit Johannes Nieuwoudt t, L.W.V. vir Colesberg in die vyftigerjare.

Hierdie artikel verskyn in die tydskrif, Die Brandwag 24 Mei 1976 en is geskryf deur N.H. Theunissen.

 

TuisbladBessingerFotosGenealogiePetzerBessingerFotosGenealogiePetzerSkakels
Alle inhoud is opgedateur en versamel deur Yvonne Nieuwoudt. Web blad ©2018 Yvonne Nieuwoudt
Web blad ontwerp en gehuisves deur Martin Nieuwoudt by Nieuw Solutions, LLC