Login/Register
TuisbladBessingerFotosGenealogiePetzerSkakels

Afrikaaner ken uself-Die Brandwag

Hierdie artikel verskyn in die Brandwag van 24 Mei 1946 en handel oor Gerrit Nieuwoudt


NIEUWOUDT: (Afrikaner ken uself. Die Brandwag, 24 Mei 1946.)

Omtrent 1710 het daar uit Amsterdam na die Kaap verhuis 'n wewenaar, Gerrit Nieuwoudt. In 1717 het hy in die Kaap hertrou met Anna van Wyk. Uit hierdie huwelik is vyf kinders, wat die huweliks jare bereik het, gebore. Hulle was Helena Nieuwoudt (trou Isak Visagie); Gerrit Nieuwoudt (b); Johannes Nieuwoudt (b); Isak Nieuwoudt (b) en Helena Nieuwoudt (trou Jan Minaar). Gerrit Nieuwoudt (b), gebore 1722 het in Drakenstein geboer en het op 17 jarige leeftyd getrou met Johanna Steenkamp. Die kinders was Jan Harem Nieuwoudt (c), gebore in 1740 (trou in 1768 met Maria Cecilia van Kerkin, wedeweë van Christiaan Rasp, en weer in 1763 met Maria Wolfaardt); Anna Nieuwoudt (trou Gerrit C. Olivier); Heremias Cornelius Nieuwoudt (C), gebore 1744 van Stellebosch (Jakoba Botma); Gesinna M. Nieuwoudt (Carel du Toit); Magareta Nieuwoudt (P.B.Wolfaardt); Helena Nieuwoudt (A.W.van Taak, Hermanus Louw); Allida Nieuwoudt (W.van Zyl); Tieleman Nieuwoudt (c), gebore 1759 Drakenstein (Alida Wolfaardt).

Jan Harm Nieuwoudt (c) het alleen by sy tweede vrou , Maria Wolfaardt kinders gehad. Hulle was Regina Barbara Nieuwoudt (Jan Harm Steenkamp; Johanna Nieuwoudt (J.C. Strauss); Jan Harm Nieuwoudt (d), gebore 1786; George Sebastiaan Nieuwoudt (d), gebore 1788 (Anna M. Theron); Isak Nieuwoudt gebore 1791; Hermias Cornelius Nieuwoudt gebore 1794; Alida Nieuwoudt (David Strauss); Gerrit 1799.

Jeremias Cornelius Nieuwoudt (c) en Jacoba Botma was die ouers van Gerrit Nieuwoudt (d) , gebore 1777 van Stellenbosch (trou Claudina Engelbtecht); Jacoba Nieuwoudt (Georg S. Wolfaardt); Jeremias Cornelius Nieuwoudt (d), gebore 1788 (Johanna Bok- die seuns was Jeremias Cornelius Nieuwoudt (1811) en Gerrit Christiaan Jacobus Nieuwoudt); Gesina Nieuwoudt (Jesaias Engelbrecht); Aletta Nieuwoudt (Matthys Michiel Rossouw); Izak Albert Nieuwoudt (d), gebore 1796.

Tielman Nieuwoudt (c) wat met Alida Wolfaardt getrou het, was vader van Gerri Nieuwoudt t(d) gebore 1787 (trou Gesina du Toit - die seuns was Stephanus Francois Nieuwoudt (1817) en Tieleman Nieuwoudt); Georg Sebastian Nieuwoudt (1817); Gerrit Jeremias Nieuwoudt (1824) en Carel Nieuwoudt); Tieleman Nieuwoudt (d), gebore 1791 (Regina Barbara Wolfaardt - een seun Tieleman Nieuwoudt, gebore 1819); Jan Harm Nieuwoudt (d), gebore 1793 (Sara Debora du Toit).

Johannes Nieuwoudt (b), gebore 1725, van Drakenstein, het met Anna Minnaar getrou. Hulle was Johanna Nieuwoudt (W.Wydeman); Anna Nieuwoudt (Casper Muller en P.B. Wolfaardt); Helena Nieuwoudt (P.B. Brugman, Paul Retief); Johannes Nieuwoudt (d), gebore 1766 (trou Geertriu Cloete).

Die Stamvader se jongste seun Isak Nieuwoudt (b) is in 1730 gebore, het in Drakenstein geboer en het met Dorothea Hertzog getrou. Van hulle stam af Anna Nieuwoudt (P.J. Malherbe); Johanna Nieuwoudt (J.P. Theron); Johannes Nieuwoudt (c), bebore 1765, van Stellenbosch (Alida Louw - een dogter Elizabeth Nieuwoudt het met P.G. Roos getrou) ; Dorothea Elizabeth Nieuwoudt (Adrian Horak); Tielman Nieuwoudt (c), gebore 1768, van Stellenbosch (Agatha Retief - een seun Isak Johannes Nieuwoudt gebore 1809); Heremias Nieuwoudt (c) gebore 1773, van Stellenbosch (Jacoba Hendriks - die seuns was Isak Johannes Nieuwoudt (1802), Heremias Hendrik Nieuwoudt (1806); Johannes Jacobus Nieuwoudt gebore 1809); Helena Alida Nieuwoudt (c) , trou J.H. Retief.

Vanne afgelei van woude en bosse is goed bekend deur Europa. So kry ons Nieuwoudt , Oudewoud, Woudberg, vander Walt(Frisies), Bezuidenhout, en in Frankryk du Bois ensovoort. In Groningen in Nederland, is daar n wyk bekend as Niewolde, saksies vir Nieuwoudt. Die bekendste lid van die familie was seker Generaal Tielman Carel Nieuwoudt, een van die dapperste van die Boere-aan-voerders gedurende die Tweede Vryheidsoorlog.

Die familie word veral nog in Noordelike Kaapland en die Suidelike Vrystaat aangetref. Ons noem nog Gerrit Johannes Nieuwoudt t, L.W.V. vir Colesberg in die vyftigerjare.

Hierdie artikel verskyn in die tydskrif, Die Brandwag 24 Mei 1976 en is geskryf deur N.H. Theunissen.


TuisbladBessingerFotosGenealogiePetzerBessingerFotosGenealogiePetzerSkakels
Alle inhoud is opgedateur en versamel deur Yvonne Nieuwoudt. Web blad ©2018 Yvonne Nieuwoudt
Web blad ontwerp en gehuisves deur Martin Nieuwoudt by Nieuw Solutions, LLC